להיות כמו אבי

הנכה המאושר והבודהיסט המיוסר 

עלה ירוק